Identitate Basarabia - Aliona Grati

Aliona Grati
Critic literar, Director Școala Doctorală Științe Umanistice, director Program de stat 20.80009.0807.19 „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător științific principal. In viaţa de zi cu zi Aliona este o mamă cu întrebări pentru fiul ei şi un narator dornic să povestească.
O emisiune de Violeta Gorgos

Canale:
Etichete:
Powered by WebTV Solutions