Flotant pe strada Ibrăileanu

„Alerg, alerg de două-trei ori pe săptămînă, o fac pentru că îmi place”, astfel începe cursa regizo­ru­lui Vasile Arhire spre valorile Ia­șu­lui de pe „Ibrăileanu”. Profe­sori, pictori și actori își desprind destinul lor de-al celorlalți și, în dialog cu regizorul, încep a depăna din povara amintirilor. Momen­te­le în care s-au stabilit la Iași sau nop­ți­le petrecute cu părinții în sălile Tea­trului Național în timpul repeti­ții­lor, au readus în prim-plan anii înce­pu­turilor de viață și carieră. Per­so­na­litățile ajunse la vîrsta înțelep­ciu­nii privesc parcă cu nostalgie spre anii petrecuți la catedră sau pe sce­na teatrelor românești, eviden­țiind momentele în care au reușit să publice un volum, să finalizeze un portret sau să joace pe scenă alături de un actor anume.
Canale:
Etichete:
Powered by WebTV Solutions