REPORTER SPECIAL - ALTARE SECULARE SUB „BISERICA MARIEI”

Există biserici la temelia cărora s-au păstrat, secole la rând, documente istorice rare, pe care arheologii ştiu să le descifreze. În locul slovelor, mesajele sunt scrise cu lespezi de piatră, fragmente ceramice si monede. Urme ale trecutului au fost descoperite recent şi sub catedrala romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, monument zidit între anii 1782 şi 1789. În interiorul acestuia, conservate în pământ, s-au găsit morminte de secol XIV, monede, dar şi absida altarului unei biserici de secol XVI – XVII.

Canale:
Etichete:
Powered by WebTV Solutions