VIS DE AUR, COROANA DE OTEL

În 2018 se împlinesc 100 de ani de la întregirea României. Dar unirea tuturor provinciilor româneşti în graniţele aceluiaşi stat nu reprezintă un cadou făcut României de Marile Puteri, la sfârşitul Primului Război Mondial, ci a fost rezultatul unui proces care început cu mult timp în urmă.
Unirea românilor într-un singur stat apare întâi în programul revoluţionarilor de la 1848, atât în Ţara Românească şi Moldova, cât şi în Transilvania, Bucovina şi Banat. Revoluţia de la 1848 a fost înăbuşită, dar ideea de unitate a rămas. În 1859, Moldova şi Ţara Românească au pus Marile Puteri în faţa faptului împlinit, alegând acelaşi domn în ambele principate. Alexandru Ioan Cuza a pus bazele României moderne, iar Carol I consolidat statul creat de Cuza, i-a câştigat independenţa, iar pe parcursul celor 48 de ani de domnie l-a modernizat.
Primul război mondial a reprezentat pentru Regatul României şansa întregirii. Deşi Basarabia nu a putut fi luată în calcul la negocierea intrării în război, dat fiind că Imperiul Rus făcea parte din Antanta, Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu ţara, la 27 martie 1918.
În acest documentar apar istorici din centrele universitare Cluj, Bucureşti, Iaşi: academician Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. GHEORGHE IACOB – prorector al UAIC din Iaşi, prof. univ. dr. ION AGRIGOROAIEI - Facultatea de Istorie, UAIC Iaşi, prof.univ.dr. ION BULEI – Facultatea de Istorie din Bucureşti, conf. dr. IONUŢ NISTOR – Facultatea de Istorie, UAIC Iaşi, lector univ.dr. Cristina PREUTU - Facultatea de Istorie, UAIC Iaşi.

Canale:
Etichete:
Powered by WebTV Solutions